Privacyverklaring van Global Nomad Nederland

Global Nomad Nederland is een ICT-onderneming. Diensten die Global Nomad Nederland  aanbiedt zijn onder andere maar niet beperkt tot systeem- en netwerkbeheer, internet, (mobiele) telefonie, cloudoplossingen en 247-diensten (zoals monitoring en alarm).

Bij het aanbieden van diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Global Nomad Nederland omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft van haar klanten. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.

Bekijk de privacyverklaring (versie 4a, maart 2021).

Algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel en daarnaast inzichtelijk op de volgende webpagina: Algemene voorwaarden Global Nomad Nederland.